logotaste

Ogaki Matsuri Festival

Art Direction: Toshiyasu Nanbu

Design: Toshiyasu Nanbu

Client: Ogaki Matsuri Festival

Ogaki Matsuri Festival

Art Direction: Mayuka Nanbu

Design: Mayuka Nanbu

Client: Ogaki Matsuri Festival

ogakimatsuri1a
ogakimatsuri3