logotaste
Concert: 20-21
Design: Tokiyoshi Tsubouchi
Visual: Toshiyasu Nanbu
Client: Tokyo Concerts