logotaste
Fashion building
Creative Director: Hitoshi Sasaki, Atsuo Kishi
Art Director: Toshiyasu Nanbu, Satoshi Takenaka,
Kozo Sakaemura
Designer: Toshiyasu Nanbu
Client: Kintetsu Department Store
hoop2
hoop3
item1
hoop4